CULTURA


Instituţii şcolare:

Şcoala Gimnazială Târnova;
Grădiniţa cu program normal: Târnova.

Instituţii culturale:

Cămin cultural: Târnova.