ASEZARE GEOGRAFICA SI CLIMAAsezarea geografica:

Comuna este aşezată într-o zonă de deal, ce constituie o prelungire a munţilor Semenic. Dealurile au o înălţime cuprinsă între 300 şi 735 m.

Reţeaua hidrografică a format culmi alungite sud - est şi nord -vest, paralele între ele. Cele mai importante sunt: -Culmea Borcilă, situată la vest de comună, cu înălţimea de 720,5 m;

-Culmea Finetu, cu înălţimea de 593 m, situată în partea de est a comunei;

-Dealul Stâlcului (460,1 m) şi Dealul lui Brucher (412,1 m) la nord;

-Dealul Poieni, 493,3 m la nord - vest;

-Dealul Cerbicea, 448,4 m, Dealul Târnova 330 m şi Dealul Bratova, 412 m la vest;

-Dealul Şipăt, 390,5 m, Dealul Braniştea 346,9 m, Dealul Mieţului 384 m şi Dealul Bârzava 420,6 m situate în partea de sud - vest;

-Dealul Tâlva Oraşului, 480,5 m situat în partea de sud; Relieful comunei mai are în componenţa sa, tâlve, văi şi ogaşe. Acestea sunt:

-Tâlva Mătricii, 573,7 m şi Tâlva Câmpului 623 m, situate în partea de sud a comunei;

-Valea Lungă, situată în partea de nord-est şi Valea Tâmovei în partea de nord-vest;

-Ogaşul Mlana în partea de sud - vest

Aproximativ 30% din relief este acoperit de păduri.

STRUCTURA GEOLOGICĂ:

Vatra satului este aşezată într-o zonă de roci sedimentare (pietrişuri, nisipuri, uneori tufuri), roci cu stabilitate scăzută, apele de şiroire determinând apariţia de văi torenţiale, râpe şi zone de alunecare. La nord şi sud, rocile sunt constituite în majoritate din formaţiuni metamorfice (şisturi cristaline), roci cu duritate ridicată.
În ordinea vechimii, pe teritoriul comunei Târnova apar următoarele formaţiuni geologice: -formaţiuni cristalo - filiene.
Rocile aparţinând acestor formaţiuni se încadrează în două mari categorii:
-formaţiuni de mezozoni (cu caracter de metamorfism pronunţat). Aceste formaţiuni cuprind şisturi, muscovite biotitice plus granaţi, disten, silimanit, turmalină, berii şi granaţi.
-formaţiuni de epicen (cu grad de metamorfoză scăzut). Aceste formaţiuni conţin şisturi sericito - muscovitice şi sericito -biotitice, filite, şisturi amfibolice.

Roci magmatice Apar sub formă de filoane, intruziuni şi corpuri subvulcanice. Aceste roci sunt constituite din: diaboze, lamprofire, perfirite andezitice. Vârsta formaţiunilor metamorfice este atribuită precambrianului superior, paleozoicului inferior, iar a rocilor magmatice probabil paleozoicului.

Roci sedimentare La sud - est de localitatea Soceni, pe Valea Poliţoanei, apar depozite sedimentare aparţinând acvilianului, tortonianului, sarmatianului şi panevianului. Aceste formaţiuni conţin conglomerate, argile albastre - verzui, nisipuri şi calcare recifale. Zona de confluenţă Valea Poliţoanei - Valea Socenilor, constituie un punct fosilier important, menţionat în toate tratatele de geologie Depozitele mai mari aparţin cuaternarului. Aceste depozite sunt formate din pietrişuri, nisipuri şi argile.

În subsolul comunei Târnova se află o serie întreagă de materiale minerale utile, cum ar fi: cărbuni, disten, cuarţ, fier, mangan, pegmatite cu muscovit.